Skip to content Skip to footer

Czy w Polsce leki można reklamować?

Reklama leków w Polsce jest regulowana przez szereg przepisów, które ograniczają możliwości promowania produktów leczniczych. Jednak nie oznacza to całkowitego zakazu reklamy leków. W pewnych przypadkach dopuszczalne jest informowanie o lekach i zachęcanie do ich stosowania. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej obowiązującym regulacjom dotyczącym reklamy produktów leczniczych w Polsce.

Przepisy dotyczące reklamy leków

Zasadniczy zakaz reklamy leków wynika z ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. Zgodnie z art. 52 ust. 1 tej ustawy zabroniona jest reklama leków, które wydawane są z przepisu lekarza. Oznacza to, że nie wolno reklamować leków na receptę.

Ponadto, jak stanowi art. 56 wspomnianej ustawy, reklama leków bez recepty również podlega ograniczeniom. Nie może ona między innymi:

  • zachęcać do nadmiernego stosowania leków,
  • sugerować, że lek jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym,
  • wprowadzać w błąd, wykorzystując rozgłos nazwiska naukowca.

Reklama leków bez recepty także nie może być emitowana w telewizji oraz kinie między godziną 6:00 a 20:00. Jak podkreślają specjaliści z agencji https://simpliteca.com/, w działaniach marketingowych należy ściśle przestrzegać tych przepisów, aby nie narazić się na kary.

Wyjątki od zakazu reklamy leków

Reklama leków dostępnych bez recepty

Jak już wspomniano, reklama leków wydawanych bez przepisu lekarza (OTC) jest w Polsce dozwolona, ale z pewnymi ograniczeniami. Dotyczą one formy i treści reklamy.

Przykładowo, reklama leku OTC w telewizji czy radiu może zawierać tylko nazwę leku, nazwę i adres podmiotu odpowiedzialnego oraz informację o wskazaniach leczniczych. Nie może natomiast zachęcać do zakupu ani zawierać żadnych treści perswazyjnych.

Reklama szczepień

W Polsce dopuszczalna jest także reklama szczepień ochronnych. Jest to zgodne z interesem publicznym, ponieważ promowanie szczepień zapobiega rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.

Jednak i w tym przypadku reklama nie może zachęcać bezpośrednio do zakupu szczepionki, a jedynie informować o korzyściach wynikających ze szczepienia oraz miejscach jego przeprowadzenia.

Konsekwencje łamania zakazu reklamy leków

Kary finansowe

Podmioty, które wbrew przepisom prowadzą niedozwoloną reklamę leków, muszą liczyć się z dotkliwymi karami finansowymi.

Zgodnie z art. 127b Prawa farmaceutycznego, za złamanie zakazu reklamy grozi kara pieniężna do 500 tysięcy złotych. Organem uprawnionym do nakładania kar jest Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Odpowiedzialność karna

W skrajnych przypadkach łamanie zakazu reklamy leków może skończyć się odpowiedzialnością karną. Zgodnie z art. 126a Prawa farmaceutycznego, kto wbrew przepisom ustawy sporządza lub prowadzi reklamę produktu leczniczego, może zostać ukarany grzywną, a nawet ograniczeniem wolności.

W Polsce istnieje zasadniczy zakaz reklamy leków wydawanych z przepisu lekarza. Pewne odstępstwa dotyczą produktów dostępnych bez recepty oraz reklamy szczepień. Naruszenie obowiązujących regulacji grozi bardzo surowymi konsekwencjami finansowymi, a nawet karnymi.

Dodaj komentarz

Go To Top