Diety odchudzające


Integracja sensoryczna

Utrzymanie równowagi, koordynacja ruchowa, rozpoznawanie przedmiotów czy też odczuwanie bólu. Są to elementy, których uczymy się w pierwszych latach życia, a odpowiada za nie proces, jakim jest integracja sensoryczna. Proces ten rozpoczyna się już w życiu płodowym, a trwa do siódmego roku życia. Prawidłowy rozwój pod tym względem decyduje o tym, iż dziecko jest w stanie odbierać bodźce zewnętrzne i wewnętrzne. Odczuwa wszystkimi zmysłami i na swój sposób porządkuje informacje, które dostarczane są do mózgu.


Rodzice są w stanie zauważyć pierwsze objawy, iż to właśnie ten proces nie przebiega prawidłowo. Integracja sensoryczna jest bardzo ważna, bo to w dużej mierze ona decyduje o dalszym rozwoju dziecka. Gdy da się zauważyć problemy z utrzymaniem równowagi, rozpoznawaniem przedmiotów, zbyt małą wrażliwością na bodźce słuchowe, wzrokowe, ale i dotykowe, prawdopodobnie doszło do zaburzeń na tle przetwarzania bodźców zmysłowych. Po stronie rodziców leży podjęcie odpowiednich działań, by wspomóc walkę o sprawność dziecka.

07.02.2014. 15:17